کتابخانه دیجیتالی علوم غریبه گنج رایگان نسخه کیمیا، علوم ماورائی دعانویسی  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1395 در ساعت 02:13 ب.ظ

چهارمین مجموعه از سری کتب دیجیتالی خطی کهن

(گنج رایگان) نسخه

(کیـمـیـــــــــــــا)

30DVD

کتب خطی کهن دعانویسی نسخه کیمیا

 

قیمت این مجموعه 150000 تومان می باشد.

 

 

مژده به علاقمندان به علوم غریبه و متافیزیک کتب دست نویس و چاپی انواع ادعیه حاجات مختلف

جدیدترین مجموعه کتب خطی کهن به زبانهای فارسی، عربی، اردو

کلیه کتابهای این مجموعه از نسخه اصلی کتاب ها اسکن و تبدیل به دی وی دی شده

 

فرمت کتابهای موجود در مجموعه «کیمیا» بصورت فرمت تصویری یعنی JPG  و GIF 

و همچنین فرمت PDF می باشد.

 

 محتویات کتابخانه دیجیتال کیمیا با نسخه های دیگر (طلائی – اکسیر - کشکول) متفاوت است.


 

 

لیست کتاب های کیمیــا

*******************************************************************

لیست شماره 1  | لیست شماره 2 | لیست شماره 3 | لیست شماره 4 | لیست شماره 5

*******************************************************************

 

 

 

لیست شماره 1)  کتابهای موجود در مجموعه کیمیا

 

 

 

جلاءالعیون [چاپ سربی] 581
جنگ ادعیه و اخبار ص 207
ج‍ن‍ة الام‍ان‌ ال‍واق‍ی‍ة و ج‍ن‍ة الای‍م‍ان‌ ال‍ب‍اق‍ی‍ة [نسخه خطی] 524
علوم غریبه 108
علوم غریبه 109
علوم غریبه 128
علوم غریبه 136
علوم غریبه 140
علوم غریبه 146
علوم غریبه 147
علوم غریبه 152
علوم غریبه 164
علوم غریبه 169
علوم غریبه 170
علوم غریبه 199
علوم غریبه 208
علوم غریبه 214
علوم غریبه 23
علوم غریبه 241
علوم غریبه 243
علوم غریبه 244
علوم غریبه 261
علوم غریبه 263
علوم غریبه 264
علوم غریبه 270
علوم غریبه 280
علوم غریبه 288
علوم غریبه 318
علوم غریبه 330
علوم غریبه 345
علوم غریبه 397
علوم غریبه 430
علوم غریبه 45
علوم غریبه 482
علوم غریبه 51
یح‍ی‍ره‌ 636
رساله در علوم غریبه 208
رساله در علوم غریبه 271
رساله در علوم غریبه 01
رساله در علوم غریبه 100
رساله در علوم غریبه 147
رساله در علوم غریبه ص 194
رساله در علوم غریبه ص 208
رساله در علوم غریبه ص 314
رساله در علوم غریبه 94
رساله در علوم غریبه [نسخه خطی] 22
رساله کشف محجه ص 397
رس‍ال‍ه‌ در م‍ع‍ال‍ج‍ات‌ و ت‍داب‍ی‍ر ام‍راض‌ ن‍و ب‍ه‌ و اس‍ه‍ال‌ و م‍طب‍ق‍ه ‌[چاپ سنگی] 75
رس‍ال‍ه‌ س‍ب‍ع‌ م‍ن‌ ال‍م‍ث‍ان‍ی‌ و ال‍قرآن‌ ال‍ع‍ظی‍م‌ ف‍ی‌ م‍دی‍ح‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ال‍ک‍ری‍م‌ [چاپ سنگی] 36
سوره یس و چند دعای معتبر 46
علوم غریبه و ادعیه 110
کشف المعارف ص 94
کشفالغات ص 469
کلمات طریقت (100کلمه)
کیمیا و علوم غریبه
کیمیای سعادت ص 870
لمزهر فی علوم لغت ص362
ماثر سلطانی [چاپ سربی 399[
مجریات و منتخبات در کیمیا
مجمع البیان فی علوم قرآن ص 683
مجمع‌ الدعوات کبیر [چاپ سنگی 391[
مجموعه ادعیه 404
مجموعه ادعیه ص 339
مجموعه ادعیه و طلسمات شیخ بهایی 412
مجموعه علوم غریبه [نسخه خطی] 135
مجموعه مطالب مختلف تحفه المتقین دیباچه بیاض 144
محرق القلوب [چاپ سربی[ 355 
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیرالمومنین ص462
هاروت و ماروت
گنجه الاسرار
گیاه شناسی
الخواص الخمسة للاسماء الشریفة
القصیدة المیمونة
اوراق من مخطوطتین
آیة الکرسی الشریفه و خاتمها لامثیل له استنزال الملوک السبعه
تسخیر الارواح والاشباح اصلى
طلسم شاهی ص 120
علوم غریبه 102
علم حروف 49
طوفان البکاء [چاپ سربی] 333
طوفان البکاء [چاپ سربی] 374
طوفان البکاء [چاپ سربی] 714
علوم طبیعیه [نسخه خطی] 307
عین الحیوة [چاپ سربی 533[
غزلیات اسرار ص 140
غیاثیه [نسخه خطی] 326
فالنامه لقمان حکیم 126
قرابانذین پزشکی 397 صفحه
کامل التعبیر (تعبیر خواب از شیخ ابوالمفضل حسین ابن ابراهیم بن محمد تفلیسی 280)
کتابی معشر ص 256
کتاب ادعیه 2 ص 180
کتاب ادعیه ص 184
کتاب فی مجموعة أدعیة
کتیب التوزانی المغربی عجیب
کشف الاسرار ص 94
کشف الحقایق ص 280
کشف المثال ص 145
مجلد جدید
مجموعه ادعیه سفینه النجات علوم غریبه (نوشته شده در سال 1134 قمری 936 صفحه)
مجموعه علوم غریبه و جفر 82
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیرالمومنین ص 505
مصباح النجاه فی اسرار صلاه ص 396
معراج نامه 33
مفاتیح الکنوز
منتخب 10 مجلس ص 178
نقش سلیمانی
نوارالتنزیل و اسرار تاویل ص 766
هدیه النمله الی مرجعه المله [چاپ سنگی] 41
هفتاد و دو دیو آصف بن برخیا
ه‍ن‍ر آم‍وز [چاپ سنگی] 164
وجیزه [چاپ سربی[ 149
یاض ادعیه و رمالی ص 290
کتاب زمان سیارات
ک‍ام‍ل‌ ال‍ت‍ع‍ب‍ی‍ر [چاپ سنگی] 391
گنج الاسرار 91
444 خارجی
اشجار و اثمارثمره الشجره فی احکام نجوم 166
تاریخ جهان گشایی جوینی با فرهنگ لغات 281
جنگ نظم و نثر نوشته شده در سال 1114 قمری 278 صفحه
حاشیه بر شرح شمسیه 242
حرزالثمین للحصن الحصین از علی ابن سلطان محمئ الهروی 352 صفحه
دعوة یوناس الحکیم
رساله نادره فی الحروف
زیج جدید الغبیک ص 327
کلیات ابجدی حصه دوماز میر محمد اسماعیل خان ابجدی
کنزالمعانی شرح حرزالامانی از شعله الموصولی ابی عبداله محمد ابن محمد 428
مجموعه 177 رساله از جامع ابن خاتون 566
مجموعه 230
مجموعه ادعیه 205
مجموعه اقئال متفرقه علوم غریبه (نوشته در سال 1292 قمری 500 صفحه)
چند رساله از خواجه نصیر و غیره 280
احیا علوم الدین ص 858
اد عیه 3 ص 66
ادعیه 168
ادعیه 3 ص 115
ادعیه 30
ادعیه 348
ادعیه 4 ص 77
ادعیه 5 ص 34
ادعیه 68
ادعیه و ختوم 67
ادعیه و سوره واقعه 352
ادعیه 1 ص 172
اسرار العباده ص 194
اسرار ایات وانوار البینات ص 255
اسرار حج 664
الحکم الاسود فی السحر الاسود 252
انوار التنزیل و اسرار التاویل جلد اول ص 617 
انوار التنزیل و اسرار التاویل ص 253
انوار التنزیل و اسرار تاویل (تفسیر بیضاوی) ص1046
بشار شیعه 414
بیاض ادعیه و اشعار 244
جامع الفواید رساله در طب و کیمیا از یوسفی طبیب 360
جفر و ادعیه 29
جنگ علوم غریبه و نجوم 102
جنگ نظم و نثر 448
حاشیه انوار التنزیل و اسرار تاویل (قاضی نورالله بر تفسیر بیضاوی) ص 834
حاشیه برانوار التنزیل و اسرار التاویل ص 600 
حیا العلوم ص 908
رساله کشف محجه ص 397
زیارت ادعیه ص 244
علوم غریبه شیخ محمد کاظم هروی الخراسانی 106
علوم غریبه پراکندگی ها 264
کتاب ادعیه 2 ص 180
کتاب ادعیه ص 184
کشف الحقایق ص 280
کلمات طریقت (100کلمه)
لمعات مشتمل بر ادعیه خاص 508
مجمع البیان فی علوم قرآن ص 683
مجموعه 177 رساله از جامع ابن خاتون 1132
مجموعه ادعیه 38
مجموعه ادعیه ص 339
مجموعه در علوم غریبه جفر و خواص ادعیه و ادویه 272
مجموعه علوم غریبه و نجوم 440
مجموعه چند رساله اشعار و طب 448
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیر المومنین ص 462
مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیر المومنین ص 505
مصباح النجاه فی اسرار صلاه ص 396
مصباح کفعمی علوم غریبه 404
مفتاح الفلاح شیخ بهاءالدین محمد عاملی 294
نجوم 700
هدیه النمله الی مرجعه المله [چاپ سنگی] 41
حرزالامان من فتن الزمان در علوم جفر از فخرالدین علی صفی بیهقی 280
حواشی کتاب شفا 532
خلاصه الحساب و غیره 138
در علم کیمیا و علوم غریبه 63
دقایق المیزان 105
ده رساله علوم غریبه 146
دیونامه علوم غریبه 208
دیوان اهلی شیرازی 537
رسائل مختلفه در رمل و اسرار قاسمی مصور 168
رساله ارثیه مسائل در ارث از محمد هادی محمد صالح مازندرانی و علامه حلی 124
رساله از ابن سینا فارابی استر آبادی غزالی 124
رساله از افلاطون فارابی سید مرتضی 105
رساله از خواص حروف از محی الدین بن عربی رساله هرمس 83
رساله از هرمس در کیمیا و صناعت 25
رساله در اخلاق 345
رساله در تصرف در علوم غریبه 185
رساله در شرح کلمه الاله الا الله و کلمه توحید 159
رساله در طب از محمد ابن الیاس 188
رساله ذهبیه 38
رساله شهید ثانی رساله بقیه المرید حقیقه الایمان 234
رساله علمی و تاریخی 354
رساله کحالی طب 86
رسایل ابن سینا ارسطو افلاطون 232
رسایل شیخ بهایی 241
رسایل محقق سبزواری 90
رمل 71
کلمات کلیدی:
خفى به معنى پنهان و جلى به معنى آشکار، علوم غریبه علوم خفیه علوم طبیعی علوم متعارف، تفاوت عرفان با علوم غریبه عرفان و حکمت، خرید اینترنتی انگشتری شرف الشمس اصل، احضار ارواح و ارتباط با مردگان و نقل اخبار و اسرار مردم، علوم غریبه، علومى مانند علم حروف و اعداد، علم اوفاق، جفر صغیر و جفر کبیر خافیه، کیمیا لیمیا هیمیا سیمیا ریمیا، شیخ بهایى کتاب کلّه سرّ، بزرگان اهل کمال و متخصصین علوم الهی و سیر الی الله مرحوم قاضی، گنجینه دانش خزائن الاسرار، ایوب صادقی نزاد، نشر میراث ماندگار، مفاتیح المفالیق و زبدة الالواح محمود دهدار عیانى، حضرت سلیمان و ساحران، طلسم حضرت سلیمان، شرح کنوزالاسما عیانى که استاد علامه حسن‏ زاده آملى، اموری مانند تسخیر جن دچار محرمات، اسرار مردم سر در آوردن، علوم غریبه دارای پنج شاخه اصلی می‌باشد، علم کیمیا علم لیمیا علم هیمیا علم سیمیا و علم ریمیا، مکانیزم عملکرد سحر و طلسم، باز کردن سرکتاب، خبر از آینده با سرکتاب باز کردن، گشایش کارها با دعا، باز کردن بخت دختر، احضار مطلوب، دعای آشتی بین زن و مرد، احضار شخص غایب، دعای رفتن به سفر، دعای عاقبت به خیری، چگونه دعا بخوانیم تا برآورده شود، قوانین دعا کردن، چرا دعا مستجاب نمی شود

 

رمل جفر کیمیا 60
رمل جفر کیمیا سیمیا 68
زکى نجیب محمود ... محاورات افلاطون
سحر العیون 162
سحر العیون در علم سیمیا و کیمیا 84
سحر حلال اهلی شیرازی 60
شرح الجوامع ارسطو از ابن رشد حکمت و طبیعیات 360
شرح العیون الحکمه از امام فخر رازی محمد بن عمربن حسن 500
شرح دعای سمات تنزیه الانبیا 207
شرح عیون الحکمه از امام فخر رازی 326
شرح چهل اسم سهروردی علوم غریبه 67
شعر 106
شعر 179
شعر و جنگ 90
شمع و پروانه اهلی شیرازی 73
طاسین الازل و الجواهر الاکبر 31
طب جدید کیمیایی 286
طب متفرقه 164
علوم غریبه 108
علوم غریبه 129
علوم غریبه 29
علوم غریبه 42
علوم غریبه 59
علوم غریبه 74
علوم غریبه بیاض 73
علوم غریبه تعبیر خواب 88
علوم غریبه و شعر 122
فقه 164
فلسفة افلاطون و ارسطو ... الفارابى
قادة الفکر افلاطون (جیمس فینیکا)
کتاب ارسطو طالیس علوم حکمه الاهیه عالم البرزخ 106
کتاب المر ناظم فی شرح الفیه ابن مالک 360
کتاب الیا غوجی 22
کشف الاسرار علم رمل 34
کشف الغرایب متفرقه 72
کشف الوجوه الفر276
کلمات جملات بزرگان 36
کیمیا 64
ما بعدالطبیعه 136
ماهیة الحقیقة نظریة افلاطون عن الحقیقه
متفرقه 160
متفرقه کیمیا 235
مجموعه 14 رساله خلاصه الحساب تشریح الافلاک شیخ بهایی 164
مجموعه اثبات الواجب 147
مجموعه احادیث 74
مجموعه اخبار واحادیث 147
مجموعه از جمله لطایف المعارف 71
مجموعه از رساله کلام و بعضی از مکاتب و فرامین و اشعار 216
مجموعه اقوال متفرقه 500
مجموعه الادعیه المنتخب من الجنه الواقعیه ادعیه الاحرز انجیل اهل بیت 146
220 اسرار فلک
227 رساله در علوم غریبه
311 تامه زبان آموز
325 کتاب خارجی
397 وسیله نجات
398جمال الصالحین
409 محرق القلوب [چاپ سربی[
492 نفحات الانس
523 مختصر التافع
592 شرح ابن نفیس در کتاب قانون
72 قئاید افضلیه
ابواب الجنان 442
ابواب من مکائد بنى اسرائیل
احیا علوم الدین ص 690
احیا علوم الدین ص 858
ادعیه 3 ص 66
ادعیه و اوراد و طلسمات
ادعیه و طلسمات ص 366
ادعیه 2 ص 172
اسرار قاسمی 1 ص 100
اغاثه اللهفان
البروج والابراج
الفوائد الروحانیة و الفتوحات الالهیة
انوار التنزیل و اسرار تاویل (تفسیر بیضاوی) ص 1046
بیاض و علوم غریبه ص 112
بیان ادعیه و اذکار بهایی 295
تایج‌ الفنون و محاسن‌ المتون [نسخه خطی] 217
تحفه المجالس ص 319
تشریح الافلاک 1
تشریح الافلاک 2
مخطوط البدآیه و شرح الهدآیه
مخطوط آیة الکرسی ج 1
مخطوط دعوة البرهتیة 2 
مخطوط سحر فرعون
مخطوط علم الحرف والاسماء والآیات والاسرار الخفیة
مخطوط کنز المقادم فی نفع بنی آدم
مخطوطة البحر الزاخر فی علوم الاوائل والاواخر
کف بینی
احکام نجوم و کواکب
البدایة والنهایة
السحر العجیب فی جلب الحبیب کامل
بیاض مجموعه علوم غریبه
تقویم نجومی 1392
جنگ علوم غریبه و نجوم 51
جنگ و علوم غریبه 80
خزائن الاسرار
دعا مستجاب از ملا محمد دامغانی ملا جن گیر دامغانی 198
رساله در جفر 32
رساله در علوم غریبه 220
سر القدما فی علم کیمیا از طوخی فلکی 74
شمس المعارف الکبرى
علوم غریبه 166
علوم غریبه 72
علوم غریبه 80