مجموعه موسیقی های امواج درمانی MULTI Hemi-Sync®146 Album Huge Collection Awaking Consciousness  چاپ

تاریخ : شنبه 14 تیر‌ماه سال 1393 در ساعت 09:28 ب.ظ

 

مجموعه موسیقی های امواج درمانی

شامل 146 آلبوم

48GB (10DVD)

[MULTI] Hemi-Sync®146 Album Huge Collection Awaking Consciousness

[MULTI] Hemi-Sync®146-Huge Collection-Awaking Consciousness آهنگ های امواج درمانی

Full ALbum Sync®146 Huge Collection Awaking Consciousness دانلود فول آلبوم موسیقی های امواج آلفا

The Monroe Institute - ALL Hemi-Sync®Awaking Consciousness Huge Collection (001-146 Album)
Genre: New Age/World/Relaxation/Spirit Voyage/Meditation/Awakening/Ascension/Spirituality/Near Death Experience/Lucid Dreaming/Out Of Body/Astral Projection/Format: Mp3/FLAC/APE/WAV/48GB/Cover Included.

 

 

تکنولوژی Hemi - Sync در صوت درمانی
روشهای درمان روشهای درمانکر
این فرایند با طراحی پدیده زنش دو گوشی (Binaoural Beats) توسط Robert Monroe در پروسه های آموزشی مورد استفاده فراوان قرار گرفته است.
امروزه، این عقیده که محرکات صوتی قادر به تاثیر در سطح آگاهی و هوشیاری انسان هستند، بطور گسترده پذیرفته شده است.در واقع Hemi Sync نشانگر قدرت تکنولوژیک صوت بوده و می تواند موجب بهبود یکپارچگی حسی (SI)، آرام سازی، مراقبه، کاهش استرس، کنترل درد، بهبود خواب و سلامت انسان گردد. با استفاده از تکنولوژی Hemi Sync می توان محیطی پر بار برای تقویت حافظه، یادگیری و قدرت خلاقیت ایجاد نمود.
در طی فرآیند Hemi Sync فرد به ترکیبی از زنش های صوتی دو گوشی بهمراه صدای زمینه مانند موسیقی یا نویز گوش فرا می دهد و این کار، یکپارچگی حسی ویژه ای را فراهم کرده و موجب افزایش توجه و یادگیری می شود. پدیده زنش دو گوشی توسط یک محقق آلمانی به نام (H . W . Doveکشف شد. انسان و برخی از جانداران پیشرفته، بعلت ساختار مغزیشان قادر به شنیدن زنش های دو گوشی هستند. فرکانس هایی که در آنها می توان زنش دو گوشی را مشخص نمود، بسته به سایز جمجمه گونه های مختلف، متفاوت است. در انسان، اگر فرکانس تونهای حامل کمتر از ۱۵۰۰ Hz باشد، می توان زنش دو گوشی را مشخص نمود. البته مغز دارای توانایی ذاتی در تشخیص اختلاف فاز بین دو گوش است که این توانایی در درک زنش های دو گوشی نیز دخیل می باشد.

درک شنیداری زنش دو گوشی وقتی بوجود می آید که دو صوت همزمان با فرکانسهای تقریباً مشابه (و البته کمتر از ۱۵۰۰ Hz) به دو گوش ارائه شوند و مغز، اختلاف فاز بین این دو را تشخیص دهد. این اختلاف فاز بطور طبیعی، اطلاعات مشخصی را برای فرد بهمراه دارد ولی وقتی این اصوات از طریق هدفونهای استریو و یا بلندگو ارائه گردند، آنگاه مغز دو سیگنال صوتی ورودی را با هم تلفیق نموده و حس شنیدن یک صوت سوم بوجود می آید. این صوت سوم همان زمش دو گوشی (Binaoural Beat) می باشد. منشاء بوجود آمدن این صوت سوم را در محدوده پردازش شنیداری دگر طرفی ساقه مغز (Brainstem) و در منطقه هسته های زیتونی فوقانی (Superior Olivary Nuclei) می دانند. اصطلاح Hemi Sync نیز به این مطلب اشاره دارد گه هر دو نیمکره مغزی، در ارتباط با یکدیگر هستند. تکنولوژی Hemi Sync قادر است تا به صورت طبیعی، امواج مغزی را تغییر داده و باعث افزایش تمرکز، هوشیاری و یادگیری شود.


مقاله از سایت: www.aftabir.com----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Monroe Institute - ALL Hemi-Sync®Awaking Consciousness Huge Collection (001-146 Album)
Genre: New Age/World/Relaxation/Spirit Voyage/Meditation/Awakening/Ascension/Spirituality/Near Death Experience/Lucid Dreaming/Out Of Body/Astral projection | Format: Mp3 / FLAC /APE /WAV | 48.9G | Cover Included.
★─[000].Robert Monroe's 3Book And The Gateway Expenence English Text And more.-.Share Knowledge !!!

[001].Hemi-Sync.-.MetaMusic.-.Angel Paradise (FLAC) (255 MB) Total Time [58:58]
[002].Hemi-Sync - MetaMusic - Ascension (FLAC) (218 MB) Total Time [45:22]
[003].Hemi-Sync - MetaMusic - Baroque Garden (256 Kbps)  (85 MB) Total Time [45:52]
[004].Hemi-Sync - MetaMusic - Between Worlds (FLAC) (230 MB) Total Time [52:23]
[005].Hemi-Sync - MetaMusic - Breakthrough for peak-performance (192 Kbps)  (61 MB) Total Time [44:01]
[006].Hemi-Sync - MetaMusic - Chakra Journey (FLAC) (296 MB) Total Time [58:38]
[007].Hemi-Sync - MetaMusic - Cloudscapes (FLAC) (152 MB) Total Time [29:36]
[008].Hemi-Sync - MetaMusic - Convergence (FLAC) (256 MB) Total Time [54:34]
[009].Hemi-Sync - MetaMusic - Deep Journeys (256 Kbps) (106 MB) Total Time [57:36]
[010].Hemi-Sync - MetaMusic - Dreamcatcher (FLAC) (293 MB) Total Time [55:44]
[011].Hemi-Sync - MetaMusic - Dreamer's Journey (WAV)(375 MB) Total Time [37:03]
[012].Hemi-Sync - MetaMusic - Ecstatic (320 Kbps) (69.7 MB) Total Time [29:55]
[013].Hemi-Sync - MetaMusic - Einstein's Dream (WAV) (589 MB) Total Time [58:17]
[014].Hemi-Sync - MetaMusic - Emergence (FLAC) (270 MB) Total Time [69:55]
[015].Hemi-Sync - MetaMusic - Eternity Within (FLAC) (236 MB) Total Time [45:10]
[016].Hemi-Sync - MetaMusic - Gaia (FLAC) (229 MB) Total Time [42:44]
[017].Hemi-Sync - MetaMusic - Higher (FLAC) (236 MB) Total Time [47:47]
[018].Hemi-Sync - Metamusic - Himalayan Soul (FLAC)  (202 MB) Total Time [43:07]
[019].Hemi-Sync - MetaMusic - Illumination (FLAC) (226 MB) Total Time [51:19]
[020].Hemi-Sync - Metamusic - Indigo for Quantum Focus (FLAC)  (298 MB) Total Time [71:13]
[021].Hemi-Sync - MetaMusic - Inner Journey (FLAC) (143 MB) Total Time [29:48]
[022].Hemi-Sync - MetaMusic - Into The Deep (FLAC)  (159 MB) Total Time [29:18]
[023].Hemi-Sync - MetaMusic - Masterworks (FLAC) (199 MB) Total Time [45:18]
[024].Hemi-Sync - MetaMusic - Midsummer Night (APE) (155 MB) Total Time [28:16]
[025].Hemi-Sync - MetaMusic - Prisms (APE) (170 MB) Total Time [28:31]
[026].Hemi-Sync - MetaMusic - Radiance (FLAC) (278 MB) Total Time [60:29]
[027].Hemi-Sync - MetaMusic - Remembrance (FLAC) (357 MB) Total Time [106:47]
[028].Hemi-Sync - MindFood - Resonant Tuning (FLAC) (166 MB) Total Time [29:58]
[029].Hemi-Sync - Metamusic - Romantic Wonder (FLAC) (227 MB) Total Time [50:47]
[030].Hemi-Sync - MetaMusic - Seaside Slumber (FLAC) (398 MB) Total Time [73:55]
[031].Hemi-Sync - MetaMusic - Seasons.At.Roberts.Mountain (192 Kbps)  (93 MB) Total Time [67:11]
[032].Hemi-Sync - MetaMusic - Sleeping Through The Rain (FLAC) (159 MB) Total Time [29:00]
[033].Hemi-Sync - MindFood - Sound Sleeper (FLAC) (286 MB) Total Time [70:23]
[034].Hemi-Sync - MetaMusic - Spirit's Journey (FLAC) (361 MB) Total Time [35:34]
[035].Hemi-Sync - MetaMusic - The Lotus Mind (FLAC) (189 MB) Total Time [42:14]
[036].Hemi-Sync - MetaMusic - The Return (FLAC) (225 MB) Total Time [45:29]
[037].Hemi-Sync - MetaMusic - The Shaman's Heart (FLAC) (442 MB) Total Time [73:03]
[038].Hemi-Sync - MetaMusic - The Visitation (FLAC) (159 MB) Total Time [28:31]
[039].Hemi-Sync - MetaMusic - Transformation (FLAC) (275 MB) Total Time [49:09]
[040].Hemi-Sync - Metamusic - Voyage To The Other Side (FLAC) (203 MB) Total Time [43:52]
[041].Hemi-Sync - MetaMusic - Winds Over The World (FLAC) (135 MB) Total Time [29:21]
[042].Hemi-Sync - MindFood - Catnapper (FLAC) (135 MB) Total Time [32:09]
[043].Hemi-Sync - Mind Food - Concentration (FLAC) (283 MB) Total Time [58:21]
[044].Hemi-Sync - MindFood - Deep 10 Relaxation (FLAC) (266 MB) Total Time [64:16]
[045].Hemi-Sync - Mind Food - Freedom From Smoking (FLAC) (371 MB) Total Time [73:47]
[046].Hemi-Sync - Mind Food - Manifesting (FLAC) (371 MB) Total Time [96:33]
[047].Hemi-Sync - Mind Food - Super Sleep (WAV)(456 MB) Total Time [45:07]
[048].Hemi-Sync - MindFood - The Visit The Visit (FLAC) (181 MB) Total Time [43:38]
[049].Hemi-Sync - Mind Food - Transcendence (FLAC) (291 MB) Total Time [72:24]
[050].Hemi-Sync - Explore the Original - Chakra Meditation (FLAC) (296 MB) Total Time [73:56]
[051].Hemi-Sync - Explore the Original - Egyptian Sun (FLAC) (342 MB) Total Time [48:56]
[052].Hemi-Sync - Explore the Original - Eternal Now (FLAC) (264 MB) Total Time [55:11]
[053].Hemi-Sync - Heart Meditation - Bridge to Paradise (FLAC) (192 MB) Total Time [48:40]
[054].Monroe Institute - Positive Immunity Program Total Time [410:28](FLAC) (1.89G)*
[055].Hemi-Sync - Explore the Original - Exploring Other Lives (FLAC) (80MB) Total Time [45:20]
[056].Hemi-Sync - MetaMusic - Tranquility (FLAC) (267M)Total Time [53:07]
[057].Hemi-Sync - MetaMusic - The Journey Home (WAV) (451MB) Total Time [44:35]
[058].Monroe Institute - Positively Ageless (FLAC) (602MB) Total Time [178:08]
[059].Hemi-Sync - MetaMusic - Reflections (FLAC) (390MB) Total Time [60:27]
[060].Hemi-Sync - MetaMusic - Octaves of Light (FLAC) (144MB) Total Time [62:44]
[061].Hemi-Sync - MetaMusic - The Dreaming Gate (FLAC) (277MB) Total Time [59:04]
[062].Hemi-Sync - MetaMusic - Beneath the Moon (FLAC) (291MB) Total Time [57:17]
[063].Hemi-Sync - MetaMusic - Holomovement (FLAC) (148MB) Total Time [30:59]
[064].Monroe Institute - Opening The Heart CD Package (FLAC) (743MB) Total Time [168:31]
[065].Monroe Institute - Dolphin Energy Club - Dolphin Energy Healing (WAV)(680MB) Total Time [67:16]
[066].Hemi-Sync - MetaMusic - Cycles (FLAC) (294MB) Total Time [50:46]
[067].Hemi-Sync - MetaMusic - Deep Time Dreaming (FLAC) (375 MB) Total Time [72:30]
[068].Hemi-Sync - MetaMusic - Desert Moon Song (FLAC) (251 MB) Total Time [55:03]
[069].Hemi-Sync - MetaMusic - Dreamseed (256 Kbps) (87.6 MB) Total Time [53:05]
[070].Hemi-Sync - MetaMusic - In-Motion (320 Kbps) (98.6 MB) Total Time [42:21]
[071].Hemi-Sync - MetaMusic - Lightfall for Focus and Concentration (320 Kbps) (103 MB) Total Time [44:42]
[072].Hemi-Sync - Metamusic - Mystic Realms (FLAC) (207 MB) Total Time [43:51]
[073].Hemi-Sync - Metamusic - Portraits (FLAC) (155 MB) Total Time [29:57]
[074].Hemi-Sync - MetaMusic - The Maze (FLAC) (165 MB) Total Time [36:00]
[075].Hemi-Sync - MetaMusic - Touching Grace (217 Kbps) (83 MB) Total Time [52:39]
[076].Hemi-Sync - Heart Sync - Transforming Life's Challenges (FLAC) (192 MB) Total Time [44:46]
[077].Hemi-Sync - Metamusic - Tribal Journeys (FLAC) (197 MB) Total Time [56:46]
[078].Hemi-Sync - MetaMusic - Where Earth Touches Stars (FLAC) (200 MB) Total Time [47:03]
[079].Hemi-Sync - MindFood - Surf (FLAC) (216 MB) Total Time [45:46]
[080].Monroe Institute - Going Home CD Package (320 Kbps) (866 MB) Total Time [416:59]
[081].Hemi-Sync - Human Plus - Attention (FLAC) (333 MB) Total Time [60:02]
[082].Hemi-Sync - Human Plus - Brain Support and Maintenance (FLAC) (324 MB) Total Time [60:10]
[083].Hemi-Sync - Human Plus - Buy The Numbers (192 Kbps)  (84.3 MB) Total Time [60:23]
[084].Hemi-Sync - Human Plus - Contemplation (128 Kbps)  (30.8 MB) Total Time [30:06]
[085].Hemi-Sync - Human Plus - De-Hab (160 Kbps) (35 MB) Total Time [29:42]
[086].Hemi-Sync - Metamusic - Pearl Moon (FLAC)  (313 MB) Total Time [66:36]
[087].Hemi-Sync - Human Plus - Do This Now (FLAC) (227 MB) Total Time [60:59]
[088].Hemi-Sync - Human Plus - Eat/No Eat (128 Kbps) (27.9 MB) Total Time [29:19]
[089].Hemi-Sync - Human Plus - Eight Great (192 Kbps) (84 MB) Total Time [60:10]
[090].Hemi-Sync - Human Plus - Hypertension (224 Kbps) (50.8 MB) Total Time [31:02]
[091].Hemi-Sync - Human Plus - Immunizing (320 Kbps) (69.6 MB) Total Time [30:00]
[092].Hemi-Sync - Human Plus - Imprint (FLAC) (272 MB) Total Time [60:38]
[093].Hemi-Sync - Human Plus - Let-Go (FLAC) (262 MB) Total Time [61:26]
[094].Hemi-Sync - Human Plus - Lungs Repairs and Maintenance (128 Kbps) (28.4 MB) Total Time [29:48]
[095].Hemi-Sync - Human Plus - Mobius West (128 Kbps) (56.7 MB) Total Time [60:45]
[096].Hemi-Sync - Human Plus - Nutricia (128 Kbps) (28.7 MB) Total Time [30:08]
[097].Hemi-Sync - Human Plus - Off-Loading (192 Kbps) (42.4 MB) Total Time [29:55]
[098].Hemi-Sync - Human Plus - Pain Control (320 Kbps) (103MB) Total Time [44:28]
[099].Hemi-Sync - Human Plus - Recall (192 Kbps) (42.3 MB) Total Time [30:00]
[100].Hemi-Sync - Human Plus - Restorative Sleep (128 Kbps) (33.1 MB) Total Time [35:03]
[101].Hemi-Sync - Human Plus - Sensory - Seeing (FLAC) (366MB) Total Time [60:02]
[102].Hemi-Sync - Human Plus - Sex Drive (160 Kbps) (35.4 MB) Total Time [30:00]
[103].Hemi-Sync - Human Plus - Sleep (FLAC) (353 MB) Total Time [60:26]
[104].Hemi-Sync - Human Plus - Speak Up (320 Kbps) (69.7 MB) Total Time [30:00]
[105].Hemi-Sync - Human Plus - Sweet Dreams (FLAC) (366 MB) Total Time [60:05]
[106].Hemi-Sync - Human Plus - Synchronizing (192 Kbps) (42.3 MB) Total Time [30:03]
[107].Hemi-Sync - Human Plus - Think Fast (160 Kbps) (38.5 MB) Total Time [57:04]
[108].Hemi-Sync - Human Plus - Tune Up (138 Kbps) (30.8 MB) Total Time [30:04]
[109].Hemi-Sync - Human Plus - Wake-Know (192 Kbps) (49 MB) Total Time [34:56]
[110].Hemi-Sync - Heart Sync - Communicating With Animals (FLAC) (126 MB) Total Time [42:16]
[111].Hemi-Sync - Human Plus - Circulation (FLAC) (349 MB) Total Time [60:16]
[112].Hemi-Sync - Human Plus - Detox Body (WAV)(303 MB) Total Time [30:00]
[113].Hemi-Sync - Human Plus - Heart Repairs - Maintenance (FLAC) (299 MB) Total Time [60:09]
[114].Hemi-Sync - Human Plus - Passages (FLAC) (239 MB) Total Time [65:52]
[115].Hemi-Sync - Human Plus - Relax (FLAC) (301 MB) Total Time [59:48]
[116].Hemi-Sync - Human Plus - Sensory.Hearing (FLAC) (356 MB) Total Time [60:05]
[117].Hemi-Sync - Metamusic - Breath of Creation - Solo Huaca (FLAC) (273 MB) Total Time [62:20]
[118].Hemi-Sync - Metamusic - Flow (FLAC) (397 MB) Total Time [73:19]
[119].Hemi-Sync - The Creative Way (FLAC) (976 MB) Total Time [279:12]
[120].Hemi-Sync - Metamusic - Spirit Gathering (FLAC) (447 MB) Total Time [72:45]
[121].Hemi-Sync - Metamusic - Star Spirits (FLAC) (412 MB) Total Time [60:26]
[122].Hemi-Sync - Metamusic - Strand With Hemi-Sync (FLAC) (259 MB) Total Time [56:04]
[123].Hemi-Sync - Metamusic - Vision Quest (FLAC) (350 MB) Total Time [66:36]
[124].Hemi-Sync - MindFood - Cable Car Ride (FLAC) (52.1 MB) Total Time [15:07]
[125].Hemi-Sync - MindFood - Energy Walk (FLAC) (179 MB) Total Time [44:39]
[126].Hemi-Sync - MindFood - Guide to Serenity (FLAC) (188 MB) Total Time [39:04]
[127].Hemi-Sync - MindFood - Meditation (FLAC) (158 MB) Total Time [45:00]
[128].Hemi-Sync - MindFood - Moment of Revelation (FLAC) (131 MB) Total Time [31:13]
[129].Hemi-Sync - MindFood - Retain-Recall-Release (FLAC) (141 MB) Total Time [31:41]
[130].Hemi-Sync - MindFood - Soft and Still (FLAC) (136 MB) Total Time [29:41]
[131].Hemi-Sync - MindFood - The ''SO'' Chord (FLAC) (236 MB) Total Time [45:02]
[132].Hemi-Sync - MindFood - The Way of Hemi-Sync (FLAC) (132 MB) Total Time [29:37]
[133].Hemi-Sync - Explore the Original - Beyond the Golden Light (FLAC) (137 MB) Total Time [45:56]
[134].Hemi-Sync - Explore the Original - Connecting With Your Inner Guides (FLAC) (132 MB) Total Time [34:34]
[135].Hemi-Sync - Explore the Original - Golden Mind (FLAC) (250 MB) Total Time [45:39]
[136].Hemi-Sync - Explore the Original - Healing Journeys Support (FLAC) (634 MB) Total Time [152:39]
[137].Hemi-Sync - Explore the Original - Inner States Dawning of Awareness (FLAC) (0.97 G) Total Time [249:55]
[138].Hemi-Sync - Explore the Original - The Music of Graceful Passages (FLAC) (369 MB) Total Time [73:42]
[139].Hemi-Sync - Explore the Original - Timeless (FLAC) (247 MB) Total Time [63:23]
[140].Hemi-Sync - Explore the Original - Waves of Love (FLAC) (383 MB) Total Time [64:10]
[141].Hemi-Sync - Explore the Original - Wisdom of the Heart (FLAC) (284 MB) Total Time [58:49]
[142].Hemi-Sync - The Shaman's Heart Program (FLAC) (1.58 G) Total Time [267:56]
[143].Hemi-Sync - The Network of Light Series (FLAC) (534 MB) Total Time [169:50]
 

★─[144] Monroe Institute.-.Lucid.Dreaming.Series (DVD-FLAC) (2.49G) Total Time [750:46]
★─[145] Monroe Institute.-.Journeys Out Of The Body (FLAC) (816 MB) Total Time [331:34]
★─[146] Monroe Institute.-.The Gateway Expenence Wave I – VII (English) (FLAC) (7.19 G)
 

 

 

Robert Monroe's Sojourns On The Highway To Heaven
Written By Unknown Author

Hemi-Sync®146-Huge Collection امواج درمانی صوت درمانی

   Can you imagine going to a school where you leave your body?
   Not only that, but leave your body to go to an adjacent dimension one where the spirits of the dead are waiting, confused, to find out where to go?
   And your assignment is to escort those spirits of the dead to another level of reality, called the Park, where they relax and are prepared for the next step outward?


There actually is such a school. It's called the Monroe Institute, and it's located near Lovingston, about 25 miles south of Charlottesville in Virginia. Helping the dead to find their way to heaven is a graduate program called Lifeline that is on the curriculum of that school. The course is one that can be taken only by those who have already gone through the Monroe Institute's undergraduate program, called Gateway the one where you learn how to leave your body.
Sound kooky? The man in charge, Robert A. Monroe, is a formidable figure. He was a highly successful producer of radio shows in the fifties. At about that Time, he discovered that he could journey "out-of-his-body." Another, nonphysical, "spirit" body would slip out of his physical body, slip through the walls, and begin to journey over the countryside--and into other dimensions.
For awhile, Monroe thought he was crazy. Or that he was dying. Terror assailed him as he struggled to get back to his "body." Doctors told him he was suffering from hallucinations.
Monroe set up his own foundation, the Monroe Institute, to try to understand his experiences. He became more and more adept at having "out-of-body experiences," which he called OBEs. He invented a technology, called "hemi-sync" which consisted of feeding sound into the two hemispheres of the brain to facilitate altered states of consciousnessespecially OBEs.
For more than two decades now, people from all walks of life have been coming to his Institute to learn how to travel out of their bodies. Often, they have been successful though there can hardly be scientific proof for this kind of journey. Monroe's sound technology has also helped people to control pain, strengthen their immune system, hasten their recuperation, lower their blood pressure, enhance recovery of speech and motor skills after a stroke, and much more.
Monroe has written three books in which he has described what he has seen and experienced while traveling in his out-of-body state through what appear to be other dimensions of reality. "Journeys Out of the Body," was published in 1971, and created a sensation. It was the first book to deal with such experiences in detail. "Far Journeys" was published in 1985. It continued Monroe's odyssey. He spoke of his contacts with benevolent nonphysical entities whom he called INSPECS (Intelligent Species). He recounted his journey to the year 3500. He told of beneficial contacts with his former lives, all of these lives existing simultaneously in the parallel dimensions which he visited. He alluded mysteriously to contingents of physical and non-physical beings who appear to be waiting poised just beyond our earth to help us in our coming difficulties. He talked also about "Loosh," loosely translated as love. Loosh, Monroe says, is a substance that is created in the souls of humans through the agency of self-sacrificing love. It is harvested by, and it is necessary to the welfare of, beings in higher spiritual reaches of the universe or so Monroe suggested in his book.
Monroe's latest book, "Ultimate Journey," was published in April, 1994. It carries on the account of Bob Monroe's astonishing saga. His out-of-body experiences continue. And he discovers that his favorite INSPEC guide was himself, from his own future, which is now his present. He learns that, close to the end of his life, it is he who will conduct the conversations with himself that helped him, 40 years earlier, to first navigate other dimensions of our universe.
In "Ultimate Journey," Monroe journeys into the very core of his soul. He encounters the "I There," that place where everything we have ever experienced in all our lives, in this and every other dimension, is gathered together to help us through our individual lives. We are not alone, says Monroe. We have ourselves a company infinitely greater than we ever thought.
Monroe journeys to what he will later, in his Institute work, call Focus 23 the place where the confused spirits of the newly dead gather to sort themselves out. And he comes upon the Park the place to which those spirits are taken and where they will rest and prepare themselves for the next step. This second stop Monroe calls, in his Institute work, Focus 27. Monroe tells us, in his latest book, that, in the Lifeline program at his Institute, he has trained hundreds of people to help guide the dead to the Park. Lying in tiny cubicles in darkness, wearing earphones, his students are able to leave their bodies and embark on their adventures. In a number of cases, Monroe's voyagers beyond the physical have been able to obtain names, addresses, and other information about the spirits of the dead whom they have helped. Monroe has been able to find corroboration.

Robert Allan Monroe (1915-10-30~1995-3-17)
Extract From Monroe'Book - Ultimate Journey: 16 The Roadside View 

So . . . the Known Basic. The physical universe, including the whole of humankind, is an ongoing creative process. There is indeed a Creator. Who or what this Creator is lies beyond the Emitter and the Aperture, and I have not been there. Therefore, that part I do not know. Not yet. All I have is the overwhelming experience in the ray near the Emitter, and of the evolving creative process as it takes place in this world and in myself. This I perceive with my Different Overview.
The human mind-consciousness has speculated for aeons as to our Creator beyond that Aperture. I have not been able to engage in this for reasons I now recognize. Because of the continuing use of the label of "God" in a myriad variations, I had resisted any attempt at identification in any descriptive form. The discoloration and misconceptions would be too great. Now I know why I had resisted.

The same applies to the word "spiritual" and many other commonly used terms.
 


These to me are Knowns:
This, our Creator:

   • is beyond our comprehension as long as we remain human
   • is the designer of the ongoing process of which we are a part
   • has a purpose for such action beyond our ability to understand
   • makes adjustments, fine tuning, in this process as needed
   • establishes simple laws that apply to everyone and everything
   • does not demand worship, adoration, or recognition 
   • does not punish for "evil" and "misdeeds"

   • does not intercede or interdict in our life activity


The desire to return with gifts is an integral part of the design.
Most important, I realized that no words I could write or speak, no music I could compose, would be able to transfer fully such Knowing to another human mind. As a belief it might be possible, but not as a Known. This could come only through direct individual experience. How to provide this was the essential item. Then I became aware that the process of transfer was two-thirds completedin place and operating within the learning system we had devised at our Institute.First I had to ascertain why there was a need to help this transfer to others. I recalled my meeting with the nameless great being near the Aperture. I was incomplete, I had been told. I was too "small." There was not "enough" of me. And I knew nothing of the "gifts" that were to accompany me through the Aperture.
I remembered the human civilization of thousands of years ago that I had visited. They were more than a million in number; they had received their Signal and were preparing to depart as a completed unit. I remembered too the sudden "winking out" the disappearance of hundreds of thousands of assembled humans, no longer in a physical state, in the nearby I There clusters bonded together. Lastly I remembered the visit I made a few years ago, when I traveled some fifteen hundred years into the future to a nonphysical human civiliza- tion of which I was a part. Theyor wewere on the verge of departure as a unified whole. My visit was some form of final closure they had been waiting for, which I did not then understand.
I understand now. Also I understand what "small" meant, why I was "incomplete," and what the "gifts" were. I know why I became involved in the "retrieval" process of those who had left the physical. And I understand why I felt the need to share my experiences through books and writing, why I put all my physical assets and years of personal effort into the development of learning systems, so that others could achieve states of consciousness similar to those I had experi- enced. It was not ego gratification; I had no desire to become a guru or "spiritual" leader. It was not fame; my other life activities had taken care of that. It was not fortune; I had done well enough in this respect long before my first OBE. Nor was it the many personalities of me in the I There of me. Individually they were as unknowing as I. They were simply part of the mosaic.
It was the Basic; the collection and unification of the "parts," not only the errant and missing ones in my own I-There, but the parts of the entire I There cluster to which I am bonded. I have no idea how many others are in the cluster. It may be thousands or hundreds of thousands. Why is there this need for total unification? So that we can become truly One. Complete, and with a multitude of gifts of experience and love. Then we as a totality can wink out and pass through the Aperture. And what then? The answer is unknown. The schedule for this Earth departure is apparently in the thirty fifth century. But we cannot leave until we have gathered back all of the parts of each I There in our cluster a massive task. So we shall be in the retrieval mode as needed, as parts of us drop out of the physical bewildered and uncer- tain, or fall through a crack in a belief system that has held them entrapped for so long.
My role, I could see, was that of a facilitator. The Basic needed to be incorporated into our activities and learning sys- tems. I had been unaware of what we had been leading up to. I was unaware also of the probability that within our methods and techniques to improve human consciousness there was some kind of Signal that may have alerted and attracted those who are from their own I There bonded within our cluster. I wondered how many of the thousands who had participated in our programs belong to our particular cluster. There is no way of knowing, yet.
For more than fifteen years our programs have been pro- viding working knowledge of human consciousness up to the very edge of Time-space. The move beyond this border to be- gin gathering knowledge of the Basic was indeed an ultimate
challenge. The problem was how to do this cleanly and clearly, to make the Basic a Known instead of a belief. This could only happen through personal experience. I had to start with Knowns. What I have called the entry ramps to the Interstate is physical death as perceived by most Human Minds. These ramps lead past the edge of their Known map, and the road signs are contradictory.
Culturally, we know very little about death and beyond at this Time. We may believe different premises and prospects, but that is not Knowing. The only thing that we all do know is that physical death is going to happen to each of us and to those we love sooner or later. But that is all, and hence comes the fear.
To compound the situation, virtually all of our knowledge and scientific study are focused upon physical matter and Timespace. Our insatiable dream is to know all about Here without exception or omission. The origin of this compulsion goes back to the human struggle to exist in a hostile environment, driven by the directive to survive. This underlying motive is still present, even though heavily disguised. In the matter of physical death, our sciences can provide only those approaches that somehow relate to physical matter. Specifically we are looking at a system of measurement of Something. If there is no electrical signal in the brain, if there is no chemical action, if there is no physical movement, then you have Nothing. So death equals Nothing. And if you ask whether the Human Mind disappears when the electrochemical reaction ceases, much like the magnetic field around an electromagnet when the electricity is shut off, you will almost certainly receive a positive answer. But, you may continue, such magnetic fields don't really disappear, because they leave measurable imprints on sensitive matter in or near them so what about the mind? Of course, comes the scientific reply, humans do much the same; they live in the memory of their remaining loved ones or in the physical artifacts they caused to be formed their work, their books, buildings, and so on. But that is all.
It is easy to see why so many scientists and medical professionals are nihilist or atheist in their public stance. But even so, many are forced into a belief image of survival owing to cultural pressure or hidden hopes and guilts. Moreover, scientific and medical researchers are inadvertent participants in the Earth Life System predator process. As such, they are prone to adjust their data to suit their needs as much as any- one else. Nevertheless, some of our greatest scientists have deduced that we are more than our physical bodies, or at least that our mind is more than the output of our brain.
The bulk of our scientific knowledge is not germane to any approach that tries to make Something out of Nothing, and so we must reluctantly set it aside. Scientific endeavor is almost wholly enmeshed in the Earth Life System and physical Time space, and very little is applicable in this arena. Nor do religions and philosophies provide us with much help. For thousands of years men of religion in particular have been trying to persuade us to believe in subsequent-to-death exis- tence. A vast number of techniques have been utilized in the attempt to help followers into the Knowing stage, but very few, if indeed any, have succeeded. So we come back to personal experience. If it were possible to cross the border, to visit the area of so-called Nothing and return, and to describe it as it is in clear terms uninhibited by belief systems, then this would in Time lead to worldwide Knowing and consequently the elimination of fear. But so far we do not know how to do this. Yet there is the possibility that we are already doing it and we simply don't remember.
 

 

******************************************************************************

 

جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر

در مورد این محصول و سایر محصولات وبلاک

 

لطفا به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

 

 

Www.MusicTherapy.Ir

 

Www.MusicTherapy.Ir

 

Www.MusicTherapy.Ir

 

 

کلید واژه های سایت:

مجموعه موسیقی های MULTI Hemi-Sync®146 Album Huge Collection Awaking Consciousness امواج درمانی موسیقی درمانی آهنگ درمانی دانلود رایگان فول آلبوم موسیقی های بیکلام آرامبخش مجموعه آهنگ های درمانی امواج آلفا امواج تتا Hemi - Sync فروش اینترنتی پکیج موسیقی های آرامبخش تکنولوژی Hemi - Sync در صوت درمانی پدیده زنش دو گوشی binaoural beats توسط Robert Monroe محرکات صوتی قادر به تاثیر در سطح آگاهی و هوشیاری قدرت تکنولوژیک صوت موجب بهبود یکپارچگی حسی SI دانلود آلبوم های Hemi-Sync Human Plus آرام سازی مراقبه کاهش استرس کنترل درد بهبود خواب و سلامت انسان پر بار برای تقویت حافظه یادگیری و قدرت خلاقیت دانلود مجموعه موسیقی های hemi sync music دانلود رایگان hemi sync music free download hemi sync music youtube hemi sync reviews در طی فرایند Hemi Sync محقق آلمانی به نام H . W . Dove منطقه هسته های زیتونی فوقانی superior Olivary Nuclei دو نیمکره مغزی صورت طبیعی امواج مغزی باعث افزایش تمرکز هوشیاری و یادگیری جریان عمیق پرانا نیروی حیاتی انرژی پاک موسیقی برای مدیتیشن معراج ارتعاشات امواج موسیقی های متافیزیکی و اصوات مغزی موسیقی ها و فرکانسهای متافیزیکی و ریکی این موسیقی برای مراقبه روی چشم سوم متعادل کرده تقویت و بالانس کردن و انرژی دهی به چاکراها انرژی حیاتی مرکز انرژی و متعادل کردن فرکانس چاکرا همگام سازی انرژی همگرایی آه آهنگهای مدیتیشننگهای مراقبه و ذن دانلود موسیقی MetaMusic - Deep Journeys دانلود نرم افزار rainwave Generator Searches related to Hemi-Sync hemi sync astral projection hemi sync gateway experience hemi sync mp3 hemi sync meditation آهنگ های مخصوص هفت چاکرا با مانترا های مخصوص هر چاکرا برنامه شگفت انگیز Brain Wave Generator دانلود نرم افزار شبیه ساز حالات مغز و ایجاد آرامش BrainWave چاکرا درمانی مدیتیشن یوگا ان ال پی هاله درمانی انرژی درمانی موسیقی های ریکی آلبوم امواج مغزی امواج آرامش بخش آلفا رو با صداهای آرامش بخش رحانی و عرفانی اوج آرامش و ریلکسی